قدمش ناگهان شتاب گرفت
طرفش رفت و ظرف آب گرفت


آب را بر روی زمین تاریخت
درهمان لحظه قلب زهرا ریخت


روضه کوتاه نکته سربسته
هجره تاریک هجره دربسته


ادامه مطلب...


برچسب ها : امام جواد  , شهادت  ,