آنچه در زیر می‌آید، دروس "سی‌وهشتم، سی‌ونهم، چهل‌ام و چهل‌ویک‌ام" از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

* کارهای واجب که نماز از آنها تشکیل شده یازده چیز است
1. نیت
2. تکبیرة الاحرام
3. قیام
4. قرائت
5. رکوع
6. سجده
7. ذکر
8. تشهد
9. سلام
10. ترتیب
11. موالات
توجه:
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif بعضی از واجبات نماز «رکن» است یعنی اگر در نماز به جا آورده نشود یا بیش از مقدار واجب آورده شود، حتی اگر از روی سهو و فراموشی هم باشد، نماز باطل می‌شود، (ولی واجبات غیر رکنی اگر عمداً کم و زیاد شود نماز باطل می‌شود، اما اگر سهواً باشد نماز صحیح است، مانند قرائت).
 
* ارکان نماز
1. نیت.
2. تکبیرة الاحرام
3. قیام (در هنگام تکبیرة الاحرام و هنگام رفتن به رکوع).
4. رکوع.
5. دو سجده.